ANKIETA BADANIA SATYSFAKCJI I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

P1. Proszę zaznaczyć, na ile ważne są dla Pani / Pana wymienione poniżej zagadnienia podczas załatwiania sprawy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego:
A. uprzejmość, kultura obsługi Klienta
B. wiedza i kompetencja pracownika Urzędu
C. terminowość załatwiania sprawy
D. warunki lokalowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
E. uzyskanie pełnej informacji na temat załatwienia sprawy
F. czas oczekiwania na przyjęcie przez urzędnika
G. dostęp do informacji, formularzy i ich czytelność (BIP)
H. pomoc w wypełnianiu dokumentów
P2. Proszę zaznaczyć, w jakim stopniu jest Pani / Pan zadowolona / zadowolony z realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wymienionych poniżej zagadnień:
A. uprzejmość, kultura obsługi Klienta
B. wiedza i kompetencja pracownika Urzędu
C. terminowość załatwiania sprawy
D. warunki lokalowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
E. uzyskanie pełnej informacji na temat załatwienia sprawy
F. czas oczekiwania na przyjęcie przez urzędnika
G. dostęp do informacji, formularzy i ich czytelność (BIP)
H. pomoc w wypełnianiu dokumentów
P3. Czego przede wszystkim oczekuje Pani / Pan od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Proszę wymienić trzy podstawowe oczekiwania:
Wyślij ankietę