Województwo Śląskie

Statut urzędu

Dokument

Statut Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/49/19/2006 z dnia 12 czerwca 2006 roku

Statut Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

§ 1

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, zwany dalej Urzędem, jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Sejmik, Zarząd i Marszałek Województwa Śląskiego realizują zadania samorządu województwa.

§ 2

Podstawą działalności Urzędu są:

  1. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa,
  2. Statut Województwa Śląskiego.

§ 3

Siedzibą Urzędu jest miasto Katowice.

§ 4

Obszarem działania Urzędu jest województwo śląskie.

§ 5

Kierownikiem Urzędu jest Marszałek Województwa Śląskiego.

§ 6

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, uchwalany przez Zarząd Województwa Śląskiego.

§ 7

Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 8

Status prawny pracowników Urzędu określa ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych.

§ 9

Zmiana Statutu Urzędu wymaga uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie