Województwo Śląskie

Marka: INNOSILESIA

INNOSILESIA

Godło promocyjne (marka) INNOSILESIA

Godło, objęte patronatem Marszałka Województwa, zostało powołane w ramach projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Laury marki INNOSILESIA są przyznawane dla przedsiębiorstw i instytucji za inicjatywy i działania na rzecz podniesienia innowacyjności i konkurencyjności naszego regionu. Konkursy w ramach marki INNOSIELSIA mają charakter prestiżowy i są okazją do promocji wprowadzonych rozwiązań zarówno w regionie, jak i w całym kraju. Laureaci konkursów w ramach marki kreują nowoczesny wizerunek województwa śląskiego jako miejsca wiedzy, innowacyjności i kreatywności, poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań, umiejętne wykorzystanie zasobów społecznych, gospodarczych, naturalnych. Nagrody przyznawane są za jakość, doskonałość i wkład w rozwój innowacyjnego województwa śląskiego.

Nagroda Specjalna Marszałka przyznawana jest podmiotom spełniającym następujące kryteria:

  • współpraca przedsiębiorstwa z instytucją badawczo-rozwojową przy powstawaniu innowacyjnego rozwiązania
  • udział w rynku/ zasięg terytorialny sprzedaży
  • działania marketingowe/ promocja innowacyjnego rozwiązania Laureaci

Nagrody Specjalnej Marszałka Województwa Śląskiego otrzymują dyplom oraz nagrodę pieniężną, a także prawo do posługiwania się logo INNOSILESIA w oznaczaniu swoich towarów i usług oraz w celach promocyjno-marketingowych.

W ramach marki INNOSILESIA organizowane są 3 konkursy:

  • Innowator Śląska
  • Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki
  • Usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości

Udział w konkursach jest bezpłatny. Przedstawienie wyników konkursów oraz wręczenie nagród odbywa się corocznie podczas specjalnie zorganizowanej gali.


Konkurs - Innowator Śląska

Konkurs na najbardziej innowacyjne śląskie przedsiębiorstwo oraz instytucję sektora badawczo-rozwojowego województwa śląskiego


Konkurs - Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki

Konkurs dla innowacyjnych firm i jednostek sektora badawczo-rozwojowego województwa śląskiego, które wypracowały wspólnie innowacyjne rozwiązania


Konkurs - Usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości

Kkonkurs dla jednostek samorządu terytorialnego, który ma na celu promowanie i upowszechnienie wysokiej jakości usług publicznych na rzecz przedsiębiorczości w województwie śląskim


Konkurs - Re-produkt

W 2011 roku w ramach marki INNOSILESIA zorganizowany został konkurs „Re-produkt" wspólnie przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach oraz lidera projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie