Województwo Śląskie

Strategia Współpracy PL-CZ

Prezentacja EUWT TRITIA na Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich

Podczas corocznej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich dokonana została prezentacja EUWT działających w Polsce, w tym EUWT TRITIA.


Działalność sekretariatu EUWT TRITIA

Zakończono organizację siedziby sekretariatu EUWT TRITIA w Zamku Cieszyn.


Konferencja zamykająca projekt

Partner Wiodący projektu "Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego" zorganizował w ostatnim dniu realizacji projektu Konferencję Zamykającą Projekt.


Pierwsze Walne Zgromadzenie EUWT TRITIA z o.o.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością.


Konferencja promująca EUWT TRITIA w Komitecie Regionów w Brukseli

W Brukseli, w siedzibie Komitetu Regionów, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zorganizował konferencję promującą powstałe, pierwsze w Polsce, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z o.o


Zatwierdzenie dokumentów założycielskich EUWT TRITIA z o.o.

Szefowie Regionów partnerskich tworzących Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.: Józef Sebesta - Marszałek Województwa Opolskiego, Adam Matusiewicz - Marszałek Województwa Śląskiego, Juraj Blanár - Predseda Samorządowego Kraju Żylińskiego oraz Miroslav Novák - Hejtman Kraju Morawsko-Śląskiego, podpisali w Cieszynie dokumenty założycielskie EUWT TRITIA: "Konwencję oraz Statut".


Końcowe ustalenia w sprawie dokumentu strategicznego dla obszaru działania EUWT TRITIA

W Ostrawie w Urzędzie Krajowym przedstawiciele czterech Regionów tworzących Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA zapoznali się z końcową wersją dokumentu strategicznego dla obszaru działania Ugrupowania do roku 2020, zaproponowaną przez autorów opracowania.Projekt „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie