Województwo Śląskie

Nagrody

Wyróżnienia Marszałka w dziedzinie kultury

W województwie śląskim corocznie przyznawane są nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury


Inne nagrody w dziedzinie kultury

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla laureatów prestiżowych przedsięwzięć w dziedzinie kultury organizowanych na terenie województwa śląskiego


Nagrody w dziedzinie sportu

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe


Nagrody w obszarze polityki prorodzinnej

Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie”


Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego

Konkurs jest organizowany od 2000 roku przy współudziale środowisk branżowych - Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Katowice oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Katowice


Piękna Wieś Województwa Śląskiego

Coroczny konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.


Zadbajmy o wodę na wsi

Szczególnie istotnym dla produkcji rolnej jest utrzymanie w odpowiednim stanie urządzeń melioracji wodnych


Nagroda związana z tematyką przestrzenną i miejską

Konkurs na prace dyplomowe i kursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju


Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski im. Krystyny Bochenek

Nagroda dla autora najwartościowszej publikacji poświęconej sprawom województwa śląskiego


Marka: INNOSILESIA

Nagroda specjalna Marszałka jest częścią konkursu „Innowator Śląska" organizowanego w ramach godła promocyjnego (marki) INNOSILESIA


Marka: Śląskie

Konkurs promocji Województwa Śląskiego


Grunt na medal

Konkurs organizowany jest przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Marszałków Województw


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie